Spring til indhold

Det betyder de forskellige nummerplader

Sponsoreret indhold:

Når man som forbruger skal investere i enten en ny eller brugt bil, så kastes man ud i et hav af afgifter, herunder den famøse vægtafgift, skatteregler og momstillæg. Hvad der yderligere komplicerer processen er, at disse afgifter og regler ændrer sig afhængigt af det brugsmål der er tiltænkt til det pågældende køretøj, og hvilken nummerplade man skal anvende i forbindelse med disse.  

Den hvide nummerplade

Nummerpladen er et skilt monteret på et givent køretøj, og fungerer som køretøjets identifikation. Indenfor de danske grænser er nummerpladen også en afgiftskvittering, der er et bevis på at køretøjet opfylder den danske lovgivnings tekniske krav. Lovgivningen vedrørende krav om nummerplade blev i Danmark indført i 1903. Personbiler, altså borgernes private køretøjer, forsynes med en hvid nummerplade, der den dag i dag, består af to bogstaver og fem cifre. Når man køber en bil på hvide nummerplader, så betales der en registreringsafgift samt vægtafgift. Dog er registreringsafgiften som udgangspunkt medregnet i bilens samlede pris. 

Nummerpladen til erhvervsbrug

Skal man bruge et køretøj i forbindelse med erhvervsarbejde, så kan man få en gul nummerplade fremfor den almindelige hvide. Ved erhvervelse af en firmabil, så skal man dog være særligt opmærksom på en ændring vedrørende brug af bilen og øvrige regler. Dog er der også positive sider, når et firma anskaffer sig en bil på gule plader. Den pågældende virksomhed kan nemlig spare både registreringsafgift og moms, når de køber en bil på gule plader. I forbindelse med købet, så er der en række krav, som skal opfyldes. Bilen skal have et synligt virksomhedsnavn og cvr-nummer på siden, og skal samtidig være indrettet til at transportere varer eller værktøj samt have en maksvægt på 4.000 kg.

Når man anvender en firmabil, så er det, som det fremgår af navnet, i erhvervsmæssige sammenhæng. Derfor må bilen ikke bruges til private brugsmål som eksempelvis transport af børn, indkøb til eget hjem eller fragt af private ting. Anvendes den gulpladede bil til privat brug, så må momsen ikke være trukket fra ved køb af bilen. Der er også den mulighed at betale en privatbenyttelsesafgift, hvorved bilen får tildelt en såkaldt papegøjeplade. Dog findes der undtagelser, hvor det er muligt for firmaet at anvende den gulpladede bil til private formål. Disse undtagelser gælder, når bilen anvendes til at køre hjem og den skal bruges i erhvervsmæssige sammenhænge dagen efter. Det kan være at køre fra hjemmet og til arbejde, kørsel til et kursus eller et møde. Dog er dette kun muligt op til 25 gange om året. En anden undtagelse er, når der køres til spisning eller hentes mad i arbejdstiden. Samtidig er det muligt at hente/sætte til og fra arbejde. Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiveren eksplicit har beordret føreren af bilen om opsamling/afsætning.

Brydes reglerne af den pågældende virksomhed, så kan det få alvorlige konsekvenser. Det offentlige kan kræve, at momsen af bilen tilbagebetales, og at der i stedet betales en privatbenyttelsesafgift. Samtidig er der risiko for, at firmaet skal betale skat af firmabilen for de år, hvor den har været tilknyttet virksomheden. Dernæst er det muligt at modtage sanktioner i form af bøder for at overtræde skatte- og afgiftslovene.

En kombineret nummerplade

Når et køretøj anvendes i både private- og firmamæssige gøremål, så kan man få en kombination af den hvide -og gule nummerplade, bedre kendt som papegøjenummerpladen. Det typiske brugsmål for en bil med papegøjenummerpladen er i erhvervsmæssige sammenhænge, hvor bilen også skal kunne bruges i private sammenhænge. Bilen kan dog også anvendes udelukkende til privatkørsel. Ligesom det er tilfældet med køretøjer på gule plader, så er der også ændringer med henblik på afgifter og moms på køretøjer med papegøjeplader. Den typiske afgift, der nævnes i forbindelse med papegøjepladen, er tillægsafgiften, bedre kendt som privatbenyttelsesafgiften. Denne afgift varierer alt afhængig af bilens indregistreringsdato, bilens totalvægt og hvorvidt bilen benyttes delvist privat eller udelukkende privat. Ligesom med tillægsafgiften, så er der også regler for moms, når man køber et køretøj på papegøjenummerplader. Hvis en bil på papegøjeplader bruges i erhvervs- og private formål, så er det muligt at trække driftsomkostninger på bilen fra i ens regnskab. Det kan være alt fra brændstof, reparation af bilen eller færgebilletter, hvor bilen fragtes. Det er dog værd at notere, at denne regel udelukkende gælder for biler, der vejer op til tre tons. Slutteligt er der også særlige regler angående beskatning af køretøjet på papegøjeplader. Her er fokus primært på brug af bilen i både privat- og erhvervsmæssig sammenhæng. Det er udelukkende de omkostninger, der relaterer sig til anvendelse af bilen i erhvervsmæssig sammenhæng, der kan trækkes fra i skat. Derfor er det nødvendigt at føre et særskilt kørselsregnskab, hvor der skelnes mellem erhvervskørsel og privatkørsel

Rate this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *