Spring til indhold

Hvorfor beder investeringsplatforme om personlige oplysninger?

Når investorer opretter en profil hos en børsmægler, bliver de ofte overrasket over den mængde personlige oplysninger de skal opgive. Men mægleren overholder blot loven og de regler, der er fastsat af de relevante myndigheder.

Visse krævede oplysninger skal nemlig indhentes, før en mægler kan foretage handler på vegne af en kunde. Disse omfatter dit CPR nr, dine kontaktoplysninger, og en lang række oplysninger om din indkomst, hvor dine penge kommer fra o.lign.

Her opregner vi tre af hovedårsagerne til, at mæglere er forpligtet til at bede om personlige oplysninger. Det drejer sig om egnethed, krav om registrering og love om bekæmpelse af terrorisme og hvidvaskning af penge (KYC). Det er samme krav som f.eks. revisorer mødes af og af den årsag bruges samme KYC system til revisorer og børsmæglere hvorfor du måske kan genkende dele af processen.


Personlige oplysninger

Mæglere beder ikke investorer om deres personlige oplysninger for at føre samtale. Der er en helt god grund bag – de er nødt til at spørge. Den type oplysninger, der kræves af en mægler, er præciseret i regel 17a-3(a)(17) i Securities Exchange Act of 1934. Reglen kræver specifikt kundens navn, CPR. nr, postadresse, telefonnummer, fødselsdato, ansættelsesstatus (herunder erhverv og om kunden er en associeret person til en børshandlet virksomhed, en mægler eller er politisk eksponeret), årlig indkomst, nettoformue (eksklusive værdien af en primær bolig) og investeringsmål.

Egnethed

Egnethed henviser til, hvordan en investors finansielle situation passer til en mæglers rådgivning og anbefalinger. En mægler skal forsøge at forstå en investors omstændigheder og præferencer.

Mægleren skal derefter give anbefalinger, der passer til den pågældende person og dennes investeringsmål. En mægler, der ikke gør det, overtræder de regler, der er fastsat af National Association of Securities Dealers.

Terrorisme og hvidvaskning af penge

Endelig skal mægleren give kundeoplysninger for at opfylde kravene om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Minimumskravene for dette afsnit omfatter følgende:

Navn

Adresse (hjemme- eller forretningsadresse, ikke postboks)

TIN, f.eks. et SSN

Fødselsdato (for en person)

Disse oplysninger gør det muligt for mægleren at verificere kundens identitet. Kundens personlige oplysninger krydstjekkes i forhold til lister over kendte eller formodede terrorister.

Disse krav kan skabe problemer for fejlidentificerede personer og ofre for identitetstyveri. En identitetskontrol kan i et sådant tilfælde afsløre, at en identitet er blevet stjålet og misbruges til hvidvaskning af penge. Inden du besøger en mægler, er det en god idé at gennemgå kreditrapporterne for tegn på usædvanlig aktivitet. En af de bedste kreditovervågningstjenester vil sandsynligvis være nyttig i denne bestræbelse. Der findes også tjenester, der overvåger socialsikringsnumre for at opdage potentielt tyveri.

Rate this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *